Relatie legging

 

Bij een relatie legging verkrijgt u een dieper inzicht in relatie de tussen u en de aangegeven persoon.

We gaan samen bekijken hoe de relatie tussen jullie nu is, hoe u en de andere persoon kijken naar elkaar en de relatie en wat jullie angsten en verlangens zijn t.a.v. elkaar.

U verkrijgt nog informatie over hoe de relatie tussen jullie zal verlopen.

 

 

De legging wordt besproken middels zoom.

U verkrijgt een foto van de legging.