Reading

€ 65,00

We plannen samen een datum

Van de reading wordt een opname gemaakt, zodat u deze nogeens terug kunt kijken.

Reading

 

Voor een reading stem ik mijn energie af op die van uw hogere zelf (dit is uw ziel), uw gidsen en beschermengelen. Deze zullen tijdens de reading communiceren met die van mij.

Door deze samenwerking kan ik u handvatten geven over levensvragen die op dat moment bij u spelen en waar u graag een diepgaander antwoordt op verkrijgt.

 

Ik krijg de antwoorden d.m.v. visioenen, woorden en gevoel. Waarna ik deze naar u zal vertalen.

Het kan voorkomen dat er een overleden dierbare zich kenbaar maakt of dat er gebruik wordt gemaakt van de kaarten.

Dit kan ik op voorhand niet garanderen. Ik ga mee in het moment wat er nodig is of wat zich aandient.